Digital plenumssesjon + Årsmøte i HIFO 2020

Digitalt plenumspanel, torsdag 4. juni kl. 14-15

PANDEMISKE GRENSEOPPGANGER

Trykksverten hadde knapt tørket på boka «Epidemics and Society» før Yale-historiker Frank Snowden innså at hans siste publisering var mer relevant enn han hadde ønsket seg. Verket tar for seg de store pandemiene fra Svartedauden og framover, og viser hvordan epidemier gjerne medfører grunnleggende samfunnsendringer, mens måten samfunn møter dem på ikke har endret seg nevneverdig. Selv i dag er det karantene og avstand som er hovedvåpenet i kampen mot covid-19.

Det overordnede tema for Norske historiedager 2020 er Grenser. Pandemier både overskrider, bryter og skaper nye grenser, men på svært ulike måter ulike steder og til ulike tider. De ulike fysiske, politiske, økonomiske og sosiale grensene ulike samfunn opererer med har betydning for hvordan en epidemi rammer, og hvilke konsekvenser det får. For eksempel er det ikke gitt at en epidemi fører til økt økonomisk/sosial ulikhet, i noen tilfeller har det snarere bidratt til å skape nye mulighetsrom og jevne ut slike grenser. Vi har fått med oss fire sentrale forskere, som alle har vært aktive i det offentlige ordskifte om covid-19 situasjonen og dens konsekvenser, til å lufte disse problemstillingene i en digital plenumssesjon. Vi inviterer miljøet til å delta med kommentarer og spørsmål.

I panelet:

Anne Helene Kveim Lie, førsteamanuensis i medisinsk historie ved HelSam/UiO.

Ole Georg Moseng, professor i historie ved ØHS/USN.

May-Brith Ohman Nielsen, professor i historie ved RFH/UiA.

Svenn-Erik Mamelund, forsker I ved OsloMet og leder for Norsk demografisk forening

Anne Helene Kveim Lie
Ole Georg Moseng
May-Brith Ohman Nielsen
Svenn-Erik Mamelund

 

 

 

 

 

 

Ordstyrer: Christine Smith-Simonsen, førsteamanuensis i historie ved AHR/UiT


Årsmøte HIFO 2020

HIFOs årsmøte vil i år bli avholdt digitalt via Zoom. Informasjon og sakspapirer finner du her:

Årsmøte 2020


Hold deg oppdatert på arrangementet på Facebook!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *