Seminar: «Stort skrik og lite ull» – Eilert Sundt og Stortingets forventninger om kunnskapsbasert politikk

Halvdagsseminar i Nasjonalbiblioteket torsdag 24. august 12.30-15.00

Eilert Sundt ble engasjert av Stortinget sommeren 1848 for å produsere kunnskap om samfunnets fattige underklasser. Tjue år senere hadde Sundt skapt en kolossal mengde kunnskap, som i sin råeste, mest umiddelbare og uraffinerte form kan studeres i Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling. Det var få i samtida som kikket på dette materialet. Men desto flere som ble påvirket av Sundts forskning slik den fikk uttrykk i foredlet, raffinert og publisert form gjennom en rekke artikler og bøker han utga. Publikasjonene fikk stor betydning for det offentlige ordskifte. De fikk kanskje enda større betydning for den vitenskapelig utvikling innenfor en rekke samfunnsfag og humaniora. Slik sett hadde Sundts forskningsinnsats og forfatterskap en langsiktig og vidt forgrenet virkningshistorie på det akademiske og vitenskapelige felt. Men hva fikk Stortinget, politikerne og oppdragsgiverne ut av forskningen? Fikk de valuta for pengene? La Sundt grunnlaget for en mer kunnskapsbasert politikk?

Spørsmålene ble stadig mer omstridt i løpet av åra Sundt var engasjert av nasjonalforsamlingen. Men på slutten av 1860-åra vendte flertallet tommelen ned for flere bevilgninger. Sundts omfangsrike forskning var «stort skrik og liten ull», konkluderte en av tingmennene. Sundt produserte for mye unyttig, altfor mye omstridt og noen ganger til og med farlig kunnskap.

I dette seminaret vil vi rette søkelyset mot Sundts relasjon til Stortinget. Vi skal se nærmere på spenningene mellom Stortingets forventninger om kunnskap som kunne brukes til politisk styring – og hva Sundt faktisk var i stand til å levere, i form av et overveldende råmateriale og en stor og gjennomarbeidet litterær produksjon. Vi vil også belyse forholdet mellom kunnskap og politikk mer generelt, både gjennom historiske perspektiver og med blikk på vår egen samtid.

 

Program

12.30 Velkommen introduksjon til seminaret ved Ola Alsvik, forsker Nasjonalbiblioteket.

12.45 Bodil Stenseth, historiker og forfatter. Blekkflekken. I 1867 fortalt Bjørnstjerne Bjørnson en anekdote om Eilert Sundt og blekkflekken. Kan anekdoten gi en forklaring til hvorfor Stortinget stoppet bevilgningene til Sundts forskning?

13.15 Michelle Tisdel, forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket. Sundt-arkivet. Meninger, samfunn og vitenskapelig forskning på 1800-tallet. Legger Sundts forskningsredskaper til rette for forsking på vitenskapelig metode, samfunnsdokumentasjon og kunnskapsproduksjon?

13.45 Pause

14.00 Erling Sandmo, professor i historie, UiO og Nasjonalbiblioteket. Eilert Sundt i kunnskapsteoretisk perspektiv. Hva er kunnskapshistorien nå? Hva gjør den med vårt bilde av Sundt?

14.30 Cathrine Holst, professor i sosiologi, UiO. Ekspertenes inntog. Ideen om ‘kunnskapsbasert politikk’ er i vinden. Hva vil det si å kunnskapsbasere politikken? Hvilken rolle spiller ekspertene i utformingen av norsk politikk? Har ekspertene for stor makt?

Kontakt: Ola Alsvik Ola.Alsvik@nb.no Tel. 23 27 63 52

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *