Sesjonslokking Norske historiedager 2018

Norske historiedager 2018 arrangeres i Kristiansand fra 1. til 3. juni med «Historikerne i samfunnet» som hovedtema. Hva kan det historiske perspektivet bidra med i den aktuelle samfunnsdebatten? Og hvordan påvirker samfunnsdebatten det historiske perspektivet?

Komiteen ønsker seg forslag til sesjoner både på og utenfor hovedtema.

De siste årene har det vært sterkt fokus på å styrke humanioras relevans for og samvirke med det norske samfunnet. Historikere har gjennom årene vært – og er i dag – engasjert i mange ulike sammenhenger, blant annet som politikere, samfunnsdebattanter og journalister. Historikere deltar i utredningsarbeider og i tverrfaglige forskningsprosjekter. Likevel er det relevant å spørre hvor fremtredende det historiske perspektivet og den historiske innsikten er i dagens offentlighet. Har andre profesjoner og perspektiver tatt over eller fortrengt historikerne og det historiske perspektivet? Har historikerne bidratt nok, og vært synlige nok? Hvilken forskjell gjør den historiske innsikten og det historiske perspektivet?

Med «Historikerne i samfunnet» som tema inviterer Norske historiedager 2018 til en bred diskusjon om historiefaget i møte med samfunnet.

Frist for å sende inn forslag til sesjoner og frie foredrag er 15. januar 2018.
Forslagene sendes til norskehistoriedager2018@uia.no.
Nærmere opplysninger finnes på konferansens nettside: https://www.uia.no/konferanser-og-seminarer/norske-historiedager-2018

Sesjonene varer i to timer (inkludert pause) og involverer vanligvis 4-6 deltagere. Både sesjoner og frie foredrag meldes inn med et abstract (200-300 ord) med tittel og beskrivelse av tema. For sesjonsforslag må det også gjøres rede for format og deltagere. Det vil bli anledning til å revidere forslagene før publisering av endelig program.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *