Stillingsutlysning: Bygdebokforfatter for Kvinesdal kommune

Bygdebokforfatter 100% engasjement (ID 1122)
Gards- og slektshistorie for Kvinesdal

Kvinesdal Kommune skal engasjere forfatter i 100% stilling i inntil 5 år, der oppgaven blir å skrive gards- og slektshistorie for Kvinesdal.

Noe av kildematerialet og foto er samlet inn på forhånd gjennomtidligere bygdebøker for Kvinesdal, Fjotland og Feda, samt via arbeidsgruppen som er etablert i samarbeid med Kvinesdal Historielag.

Ønskelig målform er bokmål (Kvinesdal og Feda) og nynorsk (Fjotland).

Den som blir tilsatt må kunne dokumentere solide faglige kunnskaper innen norsk historie, og må kunne lese gotisk håndskrift.

Det vil bli lagt vekt på evnen til å kombinere faglig innhold og leservennlig form. I tillegg må materialet gjøres digitalt tilgjengelig.

Forfatteren må arbeide tett med en kommunalt oppnevnt arbeidsgruppe, der medlemmene er rekruttert fra Kvinesdal Historielag og representerer de tidligere kommunene Feda, Kvinesdal og Fjotland.

Arbeidet vil bli nærmere regulert i egen avtale. Kvinesdal Kommune har kontorplass, om ikke hjemmekontor er ønskelig.

Vanlige kommunale vilkår gjelder for tilsettingen, eller det kan tas som oppdrag som selvstendig næringsdrivende. Den som blir ansatt må disponere egen bil i tjenesten. Lønn og annen godtgjøring etter avtale og det er ønskelig med tiltredelse snarest mulig.

Søknad bes sendt på elektronisk søknadsskjema som du finner på www.kvinesdal.kommune.no

Evt. kan søknad vedlagt CV sendes til: Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal.

Søknadsfrist: 01.11.2017

Nærmere opplysninger fås ved henv. til Kvinesdal kommune, Kultursjef Jan Schou, tlf. 38 35 77 00 / jsc@kvinesdal.kommune.no

Alle kvalifiserte ønskes som søkere. Personlig egnethet og evne til godt og konstruktivt samarbeid vil vektlegges.

NB!
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *