Manuslokking Arbeiderhistorie 2022

Redaksjonen i Arbeiderhistorie etterlyser vitenskapelige artikler til tidsskriftets neste utgave som vil komme i mars 2022. Frist for artikkelforslag er 15. februar 2021.

Utlysning: Mastergradsstipend i sjøfartshistorie

Bergens Sjøfartsmuseum ved Museum Vest og Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond (NSF) utlyser nå sitt årlige stipend på opptil kr. 50 000 til mastergradsstudenter i historie som velger emner innenfor norsk eller internasjonal sjøfartshistorie. Søknadsfrist er 1. oktober 2020.