Riksarkivarens uklarheter

HIFO er bekymret for at det sterke fokuset på digitalisering av arkivmateriale vil føre til at umistelig fagkompetanse om nasjonens hukommelse forsvinne.

Leder: Historikeren 1/2017

En del av forskerens samfunnsoppdrag er å dele av sin kunnskap – men er det en del av oppdraget at kunnskapen brukes uten anerkjennelse til den som har forsket frem kunnskapen?

Leder: Historikeren 1/2017

Hva gjør vi når historikeren blir borte? Historikere kan brukes til så mangt, og vi deler vår kunnskap med glede. … More

Leder: Historikeren 4/2016

I 2017 bør vi arbeide for at vår kunnskap kan få folk til å reflektere over vår tid, og den forgangne.