Fra HTs arkiver – HIFO150

I jubileumsåret vil historikere fra hele landet hver måned presentere artikler fra Historisk tidsskrifts tidligere årganger. I desember har HT-redaktør Frode Ulvund valgt sin favoritt.

Fra HTs arkiver – HIFO150

I jubileumsåret vil historikere fra hele landet hver måned presentere artikler fra Historisk tidsskrifts tidligere årganger. I november har HIFO Tromsø valgt sin favoritt.

HT 4/2018 – ute nå!

Tromsø-redaksjonens siste utgave av HT er nå tilgjengelig på Idunn.no. Les Narve Fulsås’ forord her.