Seks foredrag mot samtidens historieløshet

Hvordan ble verden slik den ser ut i dag? I en foredragsserie på Nasjonalbiblioteket i høst trekker professor Terje Tvedt opp noen lange og sentrale linjer i verdenshistorien, og leder oss gjennom oldtidssivilisasjonene for 5000 år siden, via korstog og oppdagelser fram til den moderne verdens begynnelse og helt opp til vår egen tid.
Foredragene er gratis og åpne for alle.

Clio & Mars-seminaret på Forsvarsmuseet i Oslo

Militære utfordringer har endret seg over tid, og det samme har derfor valg av virkemidler, strategi og taktikk. Clio & Mars-seminaret 2019 vil se nærmere på disse forholdene, kombinert med aktørperspektivet.
Hvordan løste en konge på 1200-, 1500-, 1600- og 1700-tallet sine militære og politiske utfordringer?
Forsvarsmuseet i Oslo inviterer til Clio & Mars-seminar den 31. oktober-1. november, med påmeldingsfrist 23. oktober.

Stillingsutlysning som stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

USN Handelshøyskolen har frå 1. januar 2020 ledig stilling som stipendiat innanfor tverrfaglege kulturstudiar. Stillinga er knytt til Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, og stipendiaten skal arbeide med forsking på politisk kultur for å undersøke korleis og kvifor den endra seg i den perioden da det materielle grunnlaget for samfunnet vart avgjerande endra og det moderne industri-/tenestesamfunnet oppstod. Korleis vart den politiske kulturen påverka av industrialisering, endra kommunikasjonar, næringsutvikling og samfunnsmodernisering generelt?
Søknadsfrist er 1. november 2019.

Referat årsmøte 2017

Referat fra HIFOs årsmøte finner du her. Årsmøtet ble holdt under Norske historiedager, 23. juni. Sakpapirer fra årsmøtet finner du her.