Stillingsutlysning: Byarkivar ved Bergen byarkiv

Bergen kommune lyser ut én stilling som byarkivar i Bergen byarkiv.

Bergen byarkiv er blant de største og viktigste arkivinstitusjonene i Norge med sine nær 70 ansatte og 35 000 hyllemeter med kommunale og private arkiver. Byarkivet er et totalarkiv, og målet er at det skal bli Bergen kommunes enearkiv innen få år. Bergen byarkiv er også langt fremme med digitalisering, og ytterligere ambisiøse mål for videre digitalisering er vedtatt. Bystyret ønsker at Bergen byarkiv både skal være et effektivt forvaltningsredskap og en aktiv historisk institusjon med sterkt formidlingsengasjement. Bergen byarkiv har nye og moderne lokaler som er spesialtilpasset arkivformål.

Full stillingsutlysning og info om stillingen finner du her: https://www.webcruiter.no/WcMain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3579923566&culture_id=NB-NO&company_id=1238886838&link_source_id=40

Søknadsfrist 31. desember 2017.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *