Stillingsutlysning: Historiker søkes til allsidig stilling ved Næs Jernverksmuseum

Vil du jobbe i et unikt kulturmiljø?

Historiker søkes til allsidig stilling ved Næs Jernverksmuseum

Næs Jernverksmuseum forvalter et av landets høyest prioriterte tekniske og industrielle kulturminner. Anlegget består av dype malmgruver, unike industribygg og en romantisk park.
I tillegg er jernverkets forretningsarkiv fra 1725 til 1959 bevart.

Museets hovedformål er gjennom forskning og formidling å levendegjøre Næs Jernverks virksomhet og utvikling gjennom tidene, samt å arbeide på samme måte innenfor den samlede norske jernverkshistorie.

Vi er lokalisert i Tvedestrand på Agder, og har mange besøkende. www.jernverksmuseet.no

Den faste staben består av fem ansatte, men i sesongen økes arbeidstokken betydelig.

Vår nåværende historiker går snart av med pensjon. Derfor ser vi nå etter en ny historiker – fortrinnsvis med doktorgrad. Det er ønskelig med god kjennskap til perioden 1600 til 1900 i Norge. Det er viktig at du er god i norsk både muntlig og skriftlig.
Det er ønskelig at du har erfaring fra utgivelse av bøker, og har god gjennomføringsevne.

 • Du vil inngå i museets faste stab og være med å planlegge, utvikle og drifte museet.
 • Ditt viktigste ansvarsområde blir å forske, dokumentere og formidle lokal og nasjonal jernverkshistorie.
 • Museet har gitt ut mange bøker på eget forlag. Som vår historiker vil du være redaktør for «Fortuna». Det er museets tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene.
 • Vi forventet at du utarbeider fagfellevurderte artikler, og holder foredrag i forskjellige sammenhenger. Du vil være med å bygge museets faglige nettverk.
 • Sammen med ledelsen, vil du få et medansvar for videreutvikling av museets foredragsserie
  og vårt årlige jernverksseminar.
 • Du vil også bidra faglig til formidling, utstillinger og opplæring av guider.
 • Vi har som mål å utgi to store bokprosjekt «Nes Verks historie» og «Norsk jernverkshistorie».
  Når finansiering er klar, vil du få en sentral rolle i disse prosjektene.

Arbeidsstedet er på Nes Verk i Tvedestrand.

Tiltredelse forventes i august 2020.

Du vil inngå i museets pensjonsordning.

Lønn etter avtale.

Kontaktpersoner:
Øystein Djupedal, styreleder      tlf 480 18 010
oystein.djupedal@gmail.com

Knut Aall, daglig leder                  tlf 480 08 566
kba@jernverksmuseet.no

Send søknaden til styreleder innen 10. februar.

      

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *