Stillingsutlysning: Postdoktor i miljøhistorie ved Universitetet i Agder

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig en åremålsstilling 100 % stilling som postdoktor i miljøhistorie, tilknyttet Institutt for religion, filosofi og historie, for en periode på tre år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Arbeidsoppgaver

Postdoktorstillingen skal utvikle og gjennomføre delprosjektet Plastifiseringen av hverdagsliv og arbeidsliv langs kysten. Tre generasjoners liv, praksiser og perspektiver på plast, 1945-2020.

Postdoktorstillingen skal være en integrert del av det forskningsprosjektet Deadly Dreams – The Cultural History of Poison, 1840-2020. Prosjektet undersøker miljøgiftenes kulturhistorie i et generasjonsperspektiv og er orientert omkring menneskers hverdagserfaringer med helse- og miljøskadelige stoffer og materialer på ulike livsområder gjennom historien. Prosjektet er del av et internasjonalt forskernettverk i environmental humanities som analyserer den historiske bakgrunnen for The Toxic Epidemic, en av dagens største globale utfordringer for miljø, helse, levekår og bærekraft. Den som ansettes må inngå i et tett samarbeid med prosjektleder og de øvrige deltakerne i forskergruppen. Postdok-forskeren må forholde seg til forskningsprosjektets felles teoretiske og metodiske rammeverk.

I stillingen vil det også inngå noen forskningsadministrative oppgaver for prosjektet og forventninger om å bidra til å bygge fagmiljø omkring prosjektets PHD- og MA-studenter i tråd med kvalifiseringsstillingen.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

 • Doktorgrad i historie med tema innenfor perioden etter 1840
 • Ha arbeidet med sosial-, kultur- eller miljøhistoriske perspektiver
 • Erfaring med arbeid med historisk primærmateriale av ulike typer, inkludert håndskrevet materiale og materiale i offentlige arkiv
 • Prosjektbeskrivelse på fem sider som utkast til diskusjon av søkerens delprosjekt
 • Aktuelle søkere må ha fått godkjent avhandlingen innen søknadsfristen

Arbeidsspråket i forskergruppen er skandinavisk og engelsk. Den som ansettes må beherske skandinavisk og/eller engelsk flytende, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at søkerne har disputert i løpet av de siste fem årene.

Det vil bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen og dens relevans i forhold til det aktuelle forskningsprosjektet ved fakultetet.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, engasjement og fleksibilitet
 • Motivasjon for å bidra til resultater, helhet, utvikling og fremdrift innenfor det samlede forskningsprosjektet
 • Vilje og evne til å bidra til å utvikle forskerkompetansen til forskergruppens øvrige medlemmer
 • Evne til å tilegne seg og anvende relevante teoretiske perspektiver.
 • God formidlingsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • deltakelse i en innovativ og engasjert internasjonal forskningsgruppe
 • mentorering av prosjektleder i forhold kompetanseoppbygging og kvalifisering i stillingen som postdoktor
 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 552 800 – 573 100 bto. pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Søknad

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • liste over publikasjoner
 • doktorgradsavhandlingen
 • eventuelt maksimalt 10 vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • en beskrivelse av søkerens forskningsinteresse, bakgrunn for problemstillingen søkeren ønsker å arbeide med, og relevans for den utlyste stilling. Det bør være med en kort oversikt over aktuell forskning angående design av oppgaver og aktuelle problemstillinger for forskning
 • prosjektbeskrivelse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.08.2020

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 

For å lese komplett søknadsutlysning og søke på stillingen, trykk her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *