Manuslokking: Arbeiderhistorie 2021

Manuslokking: Arbeiderhistorie 2021

Redaksjonen i Arbeiderhistorie etterlyser vitenskapelige artikler til årboka Arbeiderhistorie som vil komme ut i mars 2021. Vi ønsker velkommen bidrag om alle emner med forbindelse til norsk arbeiderhistorie.

Artiklene kan for eksempel handle om nasjonale eller internasjonale forhold, være av teoretisk, metodologisk eller empirisk art, dreie seg om enkeltpersoner eller organisasjoner, om interne problemstillinger i arbeiderbevegelsen eller ta opp forholdet mellom arbeiderbevegelsen og andre grupper i samfunnet. Vi vil understreke at redaksjonen i Arbeiderhistorie også er interessert i artikler om mer utradisjonelle emner innen feltet arbeiderhistorie – som for eksempel husarbeid, slavearbeid eller utsatte arbeidsforhold. Artikler om velferdsstaten, arbeidslivet, organisasjoner utenfor LO-systemet og industrihistorie med mer kan også være relevante. Har du en idé og er i tvil, send inn et forslag!

Forslag til artikler skal være på maksimalt 200 ord og sendes til redaksjonen på post@arbark.no innen 16. februar 2020. Redaksjonen vil gå gjennom forslagene og gi tilbakemelding til forfatterne. Det planlegges et eget forfatterseminar i april 2020.

Arbeiderhistorie er årboka for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, og godkjent vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Alle vitenskapelige artikler går igjennom en anonym, ekstern fagfellevurdering, i tillegg til en intern redaksjonell vurdering. Artiklene blir publisert både i bokform og som en fritt tilgjengelig elektronisk publikasjon på Universitetsforlagets tidsskriftportal Idunn. Arbeiderhistorie krever ingen forfatterbetaling for Open Access-publisering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *