Medlemskap i HIFO

HIFO er organisasjonen  for historikere i Norge.

Vi arbeider for å fremme historieforskning og for å styrke historiefaget, både i skoleverket, i høyere utdanning og i offentligheten. Historiefaget er allsidig og tilstede over hele landet. Historiefaget er i skolen, på museum, i arkiv, blant fagforfattere og på høyskoler og universiteter. For at historiefaget skal fortsatt stå sterkt trenger vi å stå sammen. HIFO representerer historiefagets identitet. HIFO representerer deg!

Som medlem av Den norske historiske forening – HIFO får du ta del i et landsomspennende faglig nettverk for historikere. Vi arrangerer Norske Historiedager vært år i samarbeid med en lokal arrangør. Vi har lokallag i hele landet som arrangerer seminarer, ekskursjoner og sosiale møter. Medlemmer mottar medlemsbladet Historikeren fire ganger hvert år, og har muligheten for abonnere på papirutgaven av Historisk tidsskrift. Gjennom vår e-postliste, HIFO-nett, mottar du informasjon om relevante arrangementer og utlyste stillinger.

Ønsker du å melde deg inn, bruk skjemaet nedenfor.

Kontingent

Medlemskontingenten for 2019 er:

  • Ordinære medlemmer: 550 kr.
  • Studentmedlemmer: 300 kr.
  • Familiemedlemmer*: 300 kr.

* Familiemedlemskap gjelder for de husstandene der to personer er medlemmer i HIFO. Det forutsetter at en av disse står som hovedmedlem og betaler ordinær kontingent. Den andre får medlemskap til redusert pris, og det sendes kun ut ett eksemplar av hver publikasjon (Historisk tidsskrift og Historikeren) til disse husstandene.