Leder: Historikeren 4/2016

I 2017 bør vi arbeide for at vår kunnskap kan få folk til å reflektere over vår tid, og den forgangne.