Clio & Mars-seminaret på Forsvarsmuseet i Oslo

Militære utfordringer har endret seg over tid, og det samme har derfor valg av virkemidler, strategi og taktikk. Clio & Mars-seminaret 2019 vil se nærmere på disse forholdene, kombinert med aktørperspektivet.
Hvordan løste en konge på 1200-, 1500-, 1600- og 1700-tallet sine militære og politiske utfordringer?
Forsvarsmuseet i Oslo inviterer til Clio & Mars-seminar den 31. oktober-1. november, med påmeldingsfrist 23. oktober.

Stillingsutlysning som stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

USN Handelshøyskolen har frå 1. januar 2020 ledig stilling som stipendiat innanfor tverrfaglege kulturstudiar. Stillinga er knytt til Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, og stipendiaten skal arbeide med forsking på politisk kultur for å undersøke korleis og kvifor den endra seg i den perioden da det materielle grunnlaget for samfunnet vart avgjerande endra og det moderne industri-/tenestesamfunnet oppstod. Korleis vart den politiske kulturen påverka av industrialisering, endra kommunikasjonar, næringsutvikling og samfunnsmodernisering generelt?
Søknadsfrist er 1. november 2019.

Fra HTs arkiver – HIFO150

I jubileumsåret vil historikere fra hele landet hver måned presentere artikler fra Historisk tidsskrifts tidligere årganger. I september har Pål Berg Svenungsen på vegne av HIFO Sogn og Fjordane valgt sin favoritt.

Fra HTs arkiver – HIFO150

I jubileumsåret vil historikere fra hele landet hver måned presentere artikler fra Historisk tidsskrifts tidligere årganger. I juni har Nils Olav Østrem valgt sin favoritt, på vegne av HIFO Rogaland.

Leder: Historikeren 2/2019

Avtroppende leder Marthe Hommerstad kommenterer sin tid som styreleder i HIFO og hvilke utfordringer organisasjonen har stått og står ovenfor, i siste utgave av Historikeren.