Digital plenumssesjon + Årsmøte i HIFO 2020

I fraværet av Norske historiedager som fysisk konferanse og ramme for HIFOs årsmøte, arrangerer vi et totimers digitalt program. Først et plenumspanel med tema «Pandemiske grenseoppganger». Deretter HIFO-årsmøte. Alt vil foregå via Zoom.