Manuslokking: NAHA-Norge-seminar

The 14th seminar of the Norwegian-American Historical Association in Norway, entitled Nordic Identity Formation in a Transnational Context will be held on June 17-20, 2020, at Norsk Utvandrermuseum, Stange ved Hamar, Norway. Proposals must be sent by January 1, 2020.

Dagskonferanse: Var Norge fattig rundt 1900? Historien til en misforståelse

Det er en vanlig misoppfatning blant journalister, politikere og i opinionen at Norge var et fattig, tilbakeliggende, umoderne, uutviklet og lite demokratisk land rundt forrige århundreskifte, sammenlignet med andre europeiske land («Bare Albania var fattigere»). Det motsatte var tilfelle, selv om graden av rikdom og utvikling varierte fra sektor til sektor.
Konferansen er åpen, men krever påmelding innen 1. november 2019.

Clio & Mars-seminaret på Forsvarsmuseet i Oslo

Militære utfordringer har endret seg over tid, og det samme har derfor valg av virkemidler, strategi og taktikk. Clio & Mars-seminaret 2019 vil se nærmere på disse forholdene, kombinert med aktørperspektivet.
Hvordan løste en konge på 1200-, 1500-, 1600- og 1700-tallet sine militære og politiske utfordringer?
Forsvarsmuseet i Oslo inviterer til Clio & Mars-seminar den 31. oktober-1. november, med påmeldingsfrist 23. oktober.