Stillingsutlysning: Forfatter til Namdalens historie bind 3

Namdal Historielag søker etter forfatter til utgivelsen av bind 3 av Namdalens historie. Engasjementet vil være inntil 3 årsverk. Boka skal omfatte Namdalens historie fra 1837 og fram til vår tid. Vi tar sikte på å starte arbeidet i løpet av 2020 slik at boka kan være ferdig fra forfatter i løpet av 2023. Søknadsfrist 15. april 2020.