Stillingsutlysning som stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

USN Handelshøyskolen har frå 1. januar 2020 ledig stilling som stipendiat innanfor tverrfaglege kulturstudiar. Stillinga er knytt til Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, og stipendiaten skal arbeide med forsking på politisk kultur for å undersøke korleis og kvifor den endra seg i den perioden da det materielle grunnlaget for samfunnet vart avgjerande endra og det moderne industri-/tenestesamfunnet oppstod. Korleis vart den politiske kulturen påverka av industrialisering, endra kommunikasjonar, næringsutvikling og samfunnsmodernisering generelt?
Søknadsfrist er 1. november 2019.