Tidligere publikasjoner

HIFOs skriftserie

HIFOs skriftserie publiserte i perioden 1997–2006 åtte bøker. Skriftserien er nå nedlagt.

Bøkene kan blant annet kjøpes fra haugenbok.no

  1. Knut Kjeldstadli, Jan Eivind Myhre, Tore Pryser (red.): Valg og vitenskap. Festskrift til Sivert Langholm. Den norske historiske forening 1997. ISBN 82-91222-09-6 Utsolgt fra forlag. Digital utgave
  2. Finn Einar Eliassen: Norsk småbyføydalisme. Grunneiere, huseiere og husleiere 1650–1800. Den norske historiske forening 1999. ISBN 82-91222-11-8 Kr. 398.
  3. Svein G Holtsmark: Avmaktens diplomati. DDR i Norge 1949–1973. Den norske historiske forening 1999. ISBN 82-91222-00-2 Utsolgt fra forlag. Digital utgave
  4. Hanne Marie Johansen: Separasjon og skilsmisse i Norge 1536–1909. En familie- og rettshistorisk studie. Den norske historiske forening 2001. ISBN 82-91222-01-0 Kr. 338.
  5. Bjørn Bandlien: Å finne den rette. Kjærlighet, individ og samfunn i norrøn middelalder. Den norske historiske forening 2001. ISBN 82-91222-02-9. Kr. 338.
  6. Marianne Berg Karlsen: “I Venskabs Paradiis” En studie i maskulinitet og vennskap mellom menn. Den norske historiske forening 2001. ISBN 82-91222-15-0 Kr. 238.
  7. Nils Ivar Agøy: For konge og fedreland? Offiserer, politikk, unionsstrid og nasjonalisme 1890–1905. Den norske historiske forening 2001. ISBN 82-91222-16-9 Kr. 338.Kull, karer og kvinnfolk
  8. Bjørg Evjen: Kull, karer og kvinnfolk. Longyearbyen 1916–1975. Fra arktisk arbeidsplass til etablert industrisamfunn. Den norske historiske forening 2006. ISBN 82-8152-004-3 Kr. 338.