Agderseminaret 2019: Grenseløst Agder – det som skilte og det som bandt

1.januar 2020 slås Aust-Agder og Vest-Agder sammen til ett fylke, Agder. Det skjer etter en lang prosess full av gode argumenter, men ikke minst protester og motforestillinger. Etter manges mening er det nå på tide å se framover. Men hvorfor ikke også se oss tilbake?

På årets Agderseminar skal ti historikere og samfunnsforskere kaste et historisk blikk på landsdelen vår, men også ha et nåtids- og framtidsperspektiv. Seminarets første dag åpner med en drøfting av om regionreformen vil styrke Agder som politisk kraft. Det historiske bakteppet for dette utforskes deretter i administrativ og samfunnsgeografisk retning, før alt toppes i to innlegg om valg og representasjon.

Organisasjoner og institusjoner har både hatt ett fylke og begge som geografisk ramme. Hvorfor og hvordan – og hvilke utfordringer det har ført til – er tema for de tre første foredragene på seminarets andre dag. Deretter rettes et kjønnsperspektiv mot landsdelen, før seminaret avsluttes med et skråblikk på den langvarige – og til tider intense – kampen mellom Aust- og Vest-Agder. Er det håp om forsoning?

Agderseminaret viderefører en lang tradisjon med årlige samlinger om historiske emner. Årlige sommerseminarer ble holdt fra 1976 og fram til ca. 2000. De siste 12 årene har rådet for Forskernettverk Agder videreført denne tradisjonen med Agderseminaret, som legges til høsten. Siktemålet er nå som tidligere å nå fram til et historieinteressert publikum, presentere foredrag av høy faglig standard og invitere til fruktbar debatt.

Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter de største av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder). Rådet består av representanter for Universitetet i Agder, Vest-Agder-museet, Statsarkivet i Kristiansand og Aust-Agder museum og arkiv.

Agderseminaret 2019 arrangeres på KUBEN, Parkveien 16, Arendal, torsdag 17. – fredag 18. oktober 2019.

For mer informasjon om seminaret, program og påmelding, sjekk http://www.kubenarendal.no/agderseminaret/

Kontaktpersoner: Kristoffer Vadum, AAma, kristoffer.vadum@aama.no og Berit Eide Johnsen, UiA, berit.e.johnsen@uia.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *