Clio & Mars-seminaret på Forsvarsmuseet i Oslo

31. oktober–1. november 2019

 Militært lederskap – endring over tid?

Militære utfordringer har endret seg over tid, og det samme har derfor valg av virkemidler, strategi og taktikk. Clio & Mars-seminaret 2019 vil se nærmere på disse forholdene, kombinert med aktørperspektivet.

Hvordan løste en konge på 1200-, 1500-, 1600- og 1700-tallet sine militære og politiske utfordringer? I hvilken grad påvirket tankene i tiden, for eksempel korstogsideologien eller fyrsteabsolutismen, deres valg og lederskap? De store endringer i krigskunsten som fant sted i løpet av Revolusjons- og Napoleonskrigene vil også innenfor disse problemstillingene bli viet oppmerksomhet.

Clio & Mars-seminaret vil sette fokus på ni militære ledere. Hvor viktig var den enkelte aktør for krigføringen? Var de rett mann på rett plass til rett tid? Hva er deres ettermæle?

Vi ønsker alle deltakere velkommen til to interessante dager på Forsvarsmuseet.

Torsdag 31. oktober

09.40   Registrering og bevertning
10.00   Åpning av seminaret
10.05   Valdemar II – konsolidering af kronen trods kejserriger i kaos, krigende konger og korstog
            Professor Kurt Villads Jensen, Stockholms Universitet
11.05   Lunsj
12.00   Sigurd Erlingsson – «krigeren morsk som ville / høvdinger styrte fra setet»
           Førsteamanuensis Knut Arstad, Forsvarsmuseet, Oslo
13.00   Frederik 2. af Danmark-Norge – ridder og fundraiser
            Seniorforsker Poul Grinder-Hansen, Nationalmuseet, København
14.00   Bevertning
14.30   Kungliga befälhavare i krig och fred. Erik XIV och Johan III som befälhavare på strategisk-, operativ- och taktisk ledningsnivå
           Universitetslektor Ingvar Sjöblom, Försvarshögskolan, Stockholm

———————————————

17.00 Middag på Forsvarsmuseet
19.00 Christian 4. «Vort Slot Aggershuus»
          Tom Andersen, Konservator for Akershus slott og festning, Oslo

Fredag 1. november

09.45   Bevertning
10.00   «om weredt wiill ware oss tiill viliæ». Christian 2.s norgestokt 1531–1532
            Tom Andersen, Konservator for Akershus slott og festning, Oslo
11.00   Carl X Gustaf – med värjan och pennan i egen hand
           Docent Björn Asker, Riksarkivet, Stockholm
12.00   Lunsj
13.00   Soldatkungen Carl XII – härskarrollen i samtidens och eftervärldens spegel
            Docent Peter Ullgren, Helsingfors universitet
14.00   Bevertning
14.30   Gebhard Leberecht von Blücher – historiens mest undervurderte feltherre?
            Oberstløytnant Harald Høiback, Forsvarsmuseet, Oslo
            p.t. Forsvarsakademiet, København
15.30   Seminaret avsluttes

Praktiske opplysninger

Seminarsted:
Forsvarsmuseet i Oslo, Akershus festning

Påmelding:
karstad@mil.no

Gratis lunsj

Deltakelse på middagen torsdag 31. oktober: 700,-
Innbetal til konto 0530.12.97183
Forsvarsmuseets venner
Postboks 1550 Sentrum
0015 Oslo
Merk innbetalingen Clio og Mars-seminar

Kontaktperson:
Knut Arstad
Tlf: 23 09 35 73
E-post. karstad@mil.no

Frist for påmelding er 23. oktober

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *