Stillingsutlysning: Forfatter søkes til Norges Blindeforbunds historie

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Forbundet har ca 300 ansatte. Vi har hovedkontor i Oslo, 19 lokalkontorer, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og et bo- og mestringssenter. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der blinde og svaksynte får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Norges Blindeforbund skal gi ut en bok om historien til Norges Blindeforbund i god tid til vårt 125 års jubileum i 2025, og til det trenger vi hjelp.

Vil du skrive historien om Norges Blindeforbund?

Blindeforbundet er landets eldste organisasjon av funksjonshemmede og ble stiftet som De Blindes Selvhjælpsforening i år 1900. Norges Blindeforbunds overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte.

Kort om boken:

–           Skrives i et lettfattelig og spennende språk.
–           Utformes slik at den er tilgjengelig og interessant for allmenheten.
–           Skal være et meritterende, vitenskapelig arbeid som utgis av Gyldendal Akademisk.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

–           Minimum ha mastergrad, fortrinnsvis innen historie og samfunnsfag.
–           Åpen og nysgjerrig
–           God faglig forståelse
–           God evne til selvledelse
–           God til å samarbeide med andre fagmiljøer
–           En forfatter som evner å se «blindemiljøet» utenfra

Vi tilbyr:

–           Et forfatteroppdrag på opp til en 3-årig prosjektperiode.
–           En organisasjon som gjør en forskjell
–           Lønn i henhold til avtale, gode pensjons- og personalforsikringsordninger

Arbeidssted fortrinnsvis Oslo.

Søker bes om å legge ved CV og en kort synopsis (maks tre A4-sider) som viser hvordan prosjektet er tenkt utformet. Søker må også legge ved lenker eller PDF dokumenter av minimum ett og maksimum tre arbeider som forfatteren alt har skrevet. Alt sendes til smri@hvl.no

Spørsmål om oppdraget kan rettes til leder av bokkomiteen, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Sølvi Marie Risøy på tlf. 411 23 871 – eller Anita Bjerknæs, Seksjonsleder HR i Norges Blindeforbund, på tlf. 995 78 490.

Søknadsfrist: 5. juni 2020

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *