Stillingsutlysning: Postdoktor i miljøhistorie ved Universitetet i Agder

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig en åremålsstilling 100 % stilling som postdoktor i miljøhistorie, tilknyttet Institutt for religion, filosofi og historie, for en periode på to år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Arbeidsoppgaver

Postdoktor stillingen skal inngå i forskningsprosjektet Deadly Dreams – The Cultural History of Poison, 1840-2020. Prosjektet undersøker miljøgiftenes kulturhistorie i et generasjonsperspektiv og er orientert omkring menneskers hverdagserfaringer med erkjente og ikke-erkjente helse- og miljøskadelige stoffer på ulike livsområder gjennom historien.

Prosjektet er del av et internasjonalt forskernettverk i environmental humanities som analyserer den historiske bakgrunnen for The Toxic Epidemic, en av dagens største globale utfordringer for miljø, helse, levekår og bærekraft. Den som ansettes må inngå i et tett samarbeid med prosjektleder og de øvrige deltakerne i forskergruppen.

Den aktuelle forsker må forholde seg til forskningsprosjektets felles teoretiske og metodiske rammeverk, og skal utvikle og gjennomføre delundersøkelser innenfor dette. I stillingen vil det også inngå noen forskningsadministrative oppgaver for prosjektet og forventninger om å bidra til å bygge fagmiljø omkring prosjektets PHD- og MA-studenter.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

 • Doktorgrad i historie med tema innenfor perioden etter 1840
 • Ha arbeidet med sosial-, kultur- eller miljøhistoriske perspektiver
 • Erfaring med arbeid med historisk primærmateriale av ulike typer, inkludert håndskrevet materiale og materiale i offentlige arkiv
 • Prosjektbeskrivelse på tre sider som utkast til diskusjon av eget delprosjekt
 • Aktuelle søkere må ha fått godkjent avhandlingen innen søknadsfristen

Arbeidsspråket i forskergruppen er skandinavisk og engelsk. Den som ansettes må beherske skandinavisk og/eller engelsk flytende, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at søkerne har disputert i løpet av de siste fem årene.

Det vil bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen og dens relevans i forhold til det aktuelle forskningsprosjektet ved fakultetet.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, engasjement og fleksibilitet
 • Motivasjon for å bidra til resultater, helhet, utvikling og fremdrift innenfor det samlede forskningsprosjektet
 • Vilje og evne til å bidra til å utvikle forskerkompetansen til forskergruppens øvrige medlemmer
 • Evne til å tilegne seg og anvende relevante teoretiske perspektiver.
 • God formidlingsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • deltakelse i en innovativ og engasjert internasjonal forskningsgruppe
 • mentorering av prosjektleder i forhold kompetanseoppbygging og kvalifisering i stillingen som postdoktor
 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 552 800 – 573 100 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • liste over publikasjoner
 • doktorgradsavhandlingen
 • eventuelt maksimalt 10 vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • en beskrivelse av søkerens forskningsinteresse, bakgrunn for problemstillingen søkeren ønsker å arbeide med, og relevans for den utlyste stilling. Det bør være med en kort oversikt over aktuell forskning angående design av oppgaver og aktuelle problemstillinger for forskning
 • prosjektbeskrivelse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.08.2020

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 

For å lese komplett søknadsutlysning og søke på stillingen, trykk her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *