Innspill til læreplan i historie

Udir arbeider nå med nye læreplaner for grunnskolen og videregående skole,
og de første skissene ble sendt ut på høring i dag. En offisiell høring på
de endelige læreplanutkastene kommer til våren.

Forslag til læreplan i samfunnsfag, geografi og historie finner dere her:
https://hoering.udir.no/Hoering/v2/288

Informasjon om læreplanarbeidet og de fastsatte kjerneelementene finner dere
her: https://www.udir.no/lareplanskisser. Her har Udir også lagt ut en
presentasjon som kan brukes som utgangspunkt for diskusjoner om
læreplanmålene med kollegaer.

Udir ønsker tilbakemeldinger på
•kompetansemål
•omfang og hvordan skissene legger til rette for dybdelæring
•hvordan verdigrunnlaget ivaretas
•samisk innhold i læreplanene
•de tverrfaglige temaene
•grunnleggende ferdigheter
•progresjon
•språk

I spørringen kan dere svare på de spørsmålene dere ønsker. Det er også åpne
kommentarfelt.

Frist for å gi innspill er 14. november 2018.

HIFOs leder har kommentert debatten om historiefaget i skolen i lederspalten i siste utgave av Historikeren. Les kommentaren her.