Mathias Hatleskog Tjønn, Terje Finstad og Erling Sandmo tildelt HIFOs priser for 2020

 

Årets Fritt Ord-stipend gikk til Mathias Hatleskog Tjønn, med masteroppgaven The Persistence of Colonialism. A Century of Italo-Libyan Relationships and Their Influence on the Current European Migration Regime in the Mediterranean (1911–2017), levert ved Universitetet i Oslo våren 2019.

«Til tross for skiftende regimer og etterkrigstidens avkolonisering viser Tjønn frem eksistensen av en standhaftig koloniarv og kontinuitet som former og legger grunnlag for dagsaktuelle politiske avgjørelser. På et mer overordnet nivå utfordrer funnene i oppgaven de eksisterende forestillinger av det europeiske samarbeidet som en motvekt og et liberalt alternativ til mange av medlemslandenes koloniale fortid. Isteden inviterer oppgaven, gjennom neokolonialistsikk kritikk, til refleksjon og revurdering av Den europeiske union.»

Les juryens begrunnelse.

Årets HT-pris er tildelt Terje Finstad for artikkelen, «Melk, mastitt og mirakelmedisin – Antibiotikaens inntog i norsk melkeproduksjon» i Historisk tidsskrift nr. 3/2019.

«Analysen er nyskapende og belyser forvaltningshistoriens kompleksitet. Det er en god illustrasjon av at faglige enkeltproblem kan være komplekse og må løses ved å innhente kunnskap og erfaringer fra mange felt, i et samarbeid. Artikkelforfatteren anlegger også et komparativt perspektiv. Det synliggjør hvordan norske myndigheter så til Danmark som et foregangsland, samtidig som utviklingen av retningslinjer ble forankret i lokalt utviklede praksiser i Norge.»

Les juryens begrunnelse.

 

Den høythengende Sverre Steen-prisen for 2020 gikk til Erling Sandmo. Dette fordi han har gjennom en årrekke markert seg som en førsteklasses representant for faget i offentligheten, og det ved å kombinere en høy teoretisk og metodisk refleksjon med en levende og inspirerende formidlingskunst, både i skriftlig og muntlig form.

«Juryen berømmer særlig at han i 2019 har utført et enestående arbeid med å løfte fram et felt innen faget som har vært relativt lite belyst i norsk sammenheng, nemlig historiske kart. Brått og tragisk gikk Sandmo bort 21. februar 2020, 56 år gammel og midt i historikergjerningen. Han hadde forlatt stillingen som professor ved Universitetet i Oslo, for på permanent basis å lede Nasjonalbibliotekets nyåpnede kartsenter. Bortgangen rokker ikke ved bragden. Juryen har valgt å dele ut prisen posthumt, for første gang i utmerkelsens historie.»

Les juryens begrunnelse.

Videopptak av juryens innstilling med begrunnelse