Stillingsutlysing: Direktør HL-senteret

Direktør HL-senteret

Har du lyst til å lede og videreutvikle et av landets mest spennende forsknings-, dokumentasjons- og formidlingsmiljøer? 

Vår nåværende direktør går av etter endt åremål den 1. mars 2024, og nå søker vi hennes etterfølger til dette viktige samfunnsoppdraget. Direktøren har ansvar for HL-senteret administrativt og faglig, samarbeid med andre nasjonale og internasjonale institusjoner, kontakt med myndigheter og politiske miljøer, deltakelse i samfunnsdebatten og arbeid med å sikre oppdrag og finansiering. 

Interesserte kan kontakte styrets leder Harald Korn, tlf. 932 09 777, eller Gro Møllerstad i Møllerstad rekruttering as, tlf. 915 59 752.

Gå inn på www.mollerstad.no for å lese mer om stillingen og legge inn søknad innen 23. april 2023.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter ble opprettet i 2001 og er et forsknings- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, antisemittisme og minoriteters vilkår i moderne samfunn.  HL-senteret er en velrenommert faginstitusjon med ca. 45 ansatte og rundt 70 mill. kr. i årlig omsetning