Stillingsutlysing: stipendiat i historie ved HVL

Høgskulen på Vestlandet har ledig stilling som stipendiat i historie.

Stillinga er knytt til det overordna temaet «Samfunnsmessige og menneskelege konsekvensar av innovasjon».

Moglege tema for PhD-prosjektet kan vere (men er ikkje avgrensa til):

  • Komplekse, langsiktige konsekvensar av innovasjon for menneske og samfunn
  • Tilhøvet mellom teknologisk endring, fridom, og medbestemming
  • Vekselverknadar mellom innovasjon, folkeleg engasjement eller motstand og politisk regulering
  • Om ansvarleg innovasjon er mogeleg med tanke på uføreseielege verknader og kontingens
  • Rettferdiggjering av innovasjon

PhD-prosjektet vil vere tilknytt fagmiljøet i historie og sosiologi, og kandidaten er venta å søke opptak til doktorgradsprogrammet Ansvarlig innovasjon og regional utvikling (RESINNREG).

Lenke til fullstendig utlysing: https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/241309/stipendiatstilling-historie-og-innovasjon

Kontaktperson ved HVL er assisterande instituttleiar Harald Bjørnøy: harald.bjornoy@hvl.no / 45 02 42 49.

For spørsmål om fagmiljøet og stillinga, ta gjerne også kontakt med førsteamanuensis Knut Øyangen (Knut.Einar.Utnes.Oyangen@hvl.no 57 67 62 08) eller førsteamanuensis Håvard Brede Aven (havard.brede.aven@hvl.no / 41 69 74 46).

Søknadsfristen er 8. august 2024.