Vil du skrive historien om den norske studentbevegelsen?

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 230 000 studenter.

NSO skal gi ut en bok om historien til den organiserte studentbevegelsen i Norge. Prosjektbeskrivelsen kan leses på www.student.no/historie.

Det utlyses et forfatteroppdrag innenfor en ramme på 3 årsverk. Kontrakt inngås mellom forfatter og NSO, fortrinnsvis med oppstart innen utløpet av 2018.

Boken skal være et meritterende, vitenskapelig arbeid som utgis av et akkreditert forlag, og være utformet på en måte som er tilgjengelig for allmenheten.

Søker må minimum ha mastergrad, fortrinnsvis innenfor historie/ humaniora/ samfunnsvitenskap.

Søker bes om å legge ved et CV og en kort synopsis (maks to A4-sider) som viser hvordan prosjektet er tenkt utformet til nso@student.no

Spørsmål om oppdraget kan rettes til leder av bokkomiteen, John Peter Collett (professor ved UiO) på j.p.collett@iakh.uio.no eller fungerende daglig leder, Bjørn-Anders Hind, på bjorn-anders@student.no eller telefon 22 04 49 70

Søknadsfrist 20. mars 2018.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *