En særskilt pott til digitale formidlingstiltak

HIFO ønsker å stimulere til nytenkning og formidlingsglede i disse tider. Vi har satt av en pott på 15 000 kroner øremerket særskilte digitale formidlingstiltak som kommer HIFOs medlemmer til gode. Det er lokallagene som kan søke. Inntil tre lokallag kan få tildelt inntil 5000 kroner etter søknad og fortløpende behandling. Søknaden må inneholde en kort… Fortsett å lese En særskilt pott til digitale formidlingstiltak

Statsarkivenes svanesang?

I en samfunnsøkonomisk analyse utført for Arkivverket foreslås det storstilt nedleggelse av lesesaler, samt overføring av regionale arkiv- og depotoppgaver til fylkeskommunen. Tilbudet til brukerne forventes ivaretatt i stor grad gjennom digitalisering og ulike «on-demand»-løsninger. HIFO frykter at historikere skal få vesentlig dårligere arbeidsbetingelser i forbindelse med kildearbeid. Om de foreslåtte endringene går gjennom vil… Fortsett å lese Statsarkivenes svanesang?

Er du masterstudent i historie? Da kan du bli medlem av Den norske historiske forening!

Den norske historiske forening (HIFO) er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Foreningen har medlemskapskrav om mastergrad eller tilsvarende i historie, men vi har studentmedlemskap for masterstudenter. Som medlem i HIFO får du innsikt i fagmiljøet på historie, blir oppdatert på ny forskning og du blir invitert til lokale… Fortsett å lese Er du masterstudent i historie? Da kan du bli medlem av Den norske historiske forening!

Referat årsmøte 2017

Referat fra HIFOs årsmøte finner du her. Årsmøtet ble holdt under Norske historiedager, 23. juni. Sakpapirer fra årsmøtet finner du her.