Arbeiderpartiet støtter HIFOs syn

I innstillingen til forslaget fra Senterpartiet vedrørende omorganiseringen av Arkivverket har HIFO nådd frem med sitt syn til Arbeiderpartiets representanter i Familie- og kulturkomiteen. De viser til vårt innspill til komiteen, og støtter vår beskrivelse av statsarkivenes viktige rolle for norsk historieforskning. De påpeker også at lokal magasinkapasitet ved det enkelte statsarkiv er av stor betydning for at statsarkivene skal kunne drive gode publikumstjenester, basert på sin regionale kompetanse og innsamlet arkivmateriale fra den aktuelle regionen.

Arbeiderpartiet foreslår i innstillingen at regjeringen iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale utfordringer.

Komiteens flertall har dessverre en annen mening, og ber om at saken vedlegges protokollen.

Les hele innstillingen på stortinget.no, Innstilling 484 S (2016-2017)

Debatten er planlagt tirsdag 20. juni.

 

Fotografiet er fra Riksarkivets lesesal på Bankplassen i 1953. Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum