Den norske historiske forening (HIFO) søker nye sekretærer!

Den norske historiske forening (HIFO) er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. HIFO søker nå en eller to dyktige sekretærer som skal ha ansvar for oppgaver knyttet til daglig kontordrift, medlemssaker, møtevirksomhet, regnskap og økonomistyring. Stillingene passer godt for studenter.

HIFO har de siste tre årene hatt to sekretærer med hvert sitt arbeidsområde, – en organisasjonssekretær og en økonomisekretær. Tidligere har dette vært en samlet stilling. Vi er derfor åpne for begge alternativene og søker derfor en eller to engasjerte personer. Stillingene er fleksible deltidsstillinger som totalt tilsvarer omtrent en 20% stilling. Arbeidsmengden vil variere i løpet av året.

Arbeidet passer godt for masterstudenter som har lyst på en ekstra inntekt ved siden av studiene, samt også for nyutdannete historikere på jakt etter økt kompetanse og nettverk. Vi søker etter deg som er pliktoppfyllende, ansvarlig og engasjert, og som evner å holde flere baller i lufta på samme tid. Det er viktig for begge stillingene at du evner å arbeide selvstendig og strukturert. For økonomidelen søker vi også en person med interesse for og kompetanse på økonomistyring og regnskapsføring. Formell kompetanse innenfor økonomistyring er ikke nødvendig, men stillingen vil passe godt for økonomistudenter.

Organisasjonssekretær har ansvar for:

 • Medlemssaker og daglig kontordrift
 • Ansvar for digitale plattformer, som HIFOs epostliste, nettside og sosiale medier
 • Kontaktpunkt mellom styret, lokallag, medlemmene, HT- og Historikeren-redaksjonene, arbeidsutvalg og diverse andre aktører
 • Bidragsyter ved styremøter og årlige arrangementer som styre- og lokallagsseminar, årsmøtet og Norske historiedager
 • Skrive referater fra styremøter og årsmøte
 • Være HIFO-lederen og det øvrige HIFO-styrets «høyre hånd»
 • Tett samarbeid med den eventuelle økonomisekretæren

Økonomisekretær har ansvar for:

 • Fakturering
 • Regnskapsføring
 • Økonomistyring
 • Tett samarbeid med den eventuelle organisasjonssekretæren, HIFOs kasserer og HIFO-leder

HIFO kan tilby:

 • Et trivelig og allsidig arbeidsmiljø
 • Nettverksbygging i historiefaglige miljøer
 • Innsikt i og muligheten til å påvirke samfunnsrelevante saker
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Svært fleksibel arbeidstid der du arbeider etter din egen timeplan
 • Lønn etter avtale. Det er satt av 100.000 kr i årlig lønn til sekretærer
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Søknad og CV sendes til post@hifo.no innen 20. oktober 2022. Husk å oppgi hvilken av stillingene du søker; organisasjonssekretær, økonomisekretær eller begge.

For generelle spørsmål, og spørsmål vedrørende stillingen som organisasjonssekretær, ta kontakt med Ragnhild Bie på epost post@hifo.no eller telefon 401 64 360.

For spørsmål om stillingen som økonomisekretær, ta kontakt med kasserer Magnus B. Andersson på epost kasserer@hifo.no eller telefon 993 59 333.