Stillingsutlysing: Forsker/Konservator – Eidsvoll 1814

Vil du være med å utvikle forskningen på Norges demokratiske historie ved nasjonalmonumentet og «Grunnlovens hus» Eidsvollsbygningen? Vi søker en kunnskapsrik og nysgjerrig forsker/konservator med faglig tyngde på politisk historie eller tilstøtende fagfelt, som vil bidra til å styrke forskningen i museumssektoren og drive kunnskapsformidling og prosjektutvikling. Stillingen er tilknyttet forskningsavdelingen i stiftelsen Norsk Folkemuseum, og vil ha kontorsted på Eidsvoll 1814.

Vi søker deg som kjenner demokrati- og grunnlovsforskningen i Norge, og som evner å skape ny kunnskap og kommunisere både bredt og i akademiske miljøer. Du vil bidra til å bygge nye broer over til universiteter og høgskoler sammen med forskerne i stiftelsen, og utvikle prosjekter som bringer ny kunnskap ut til alle våre publikumsgrupper. På museet vil du jobbe i tett samarbeid med andre dyktige fagpersoner på flere fagfelt, men også jobbe selvstendig.

Søknadsfristen er 08. mai.

Ønsket tiltredelsestidspunkt er 1. august 2023.

Les mer om stillingen og send søknad her.

Stiftelsen Norsk Folkemuseum består av seks unike museum og arenaer i Oslo og på Eidsvoll. Stiftelsen omfatter Norsk Folkemuseum, Bygdø Kongsgård, Ibsen Museum & Teater, Bogstad Gård, Norsk Maritimt Museum og Eidsvoll 1814. Virksomheten er organisert med felles fagavdelinger for konservering, dokumentasjon, kommunikasjon- og marked samt økonomi- og administrasjon.