Stillingsutlysning: Arkivansvarlig historiker på Svalbard museum

Stiftelsen Svalbard museum er et kultur- og naturhistorisk museum som har en viktig rolle som kunnskapsleverandør i Arktis, og har et bredt spekter av oppgaver og samarbeidsrelasjoner. Formidling, kunnskapsutvikling og utøvelsen av en aktiv samfunnsrolle er prioriterte satsningsområder for museet.

Museet har moderne utstillinger, magasiner og laboratorier lokalisert i Svalbard forskningspark. Vi hadde i siste hele driftsår før koronapandemien 48 000 gjester. Museet har 12 ansatte.

Forvaltningen av samlingene ved Svalbard museum har som mål å bevare kulturarven for framtidige generasjoner og omfatter alle aktiviteter som sikrer at samlingen blir tatt vare på: konservert, lagret, dokumentert og tilgjengeliggjort/digitalisert for allmenheten i henhold til dagens standard.

Samlingen omfatter i dag ca. 55 000 gjenstander, ca. 270 000 foto og ca. 20 hyllemeter med historisk arkivmateriale.

Arbeidsoppgaver:

 • Innsamling, arkivering og tilgjengeliggjøring av museets foto- og arkivsamling
 • Arbeid med oppfølging av katalogene for samlingene (Primus, Asta og FotoStation)
 • Utarbeide og følge opp innsamlingsplan for foto- og privatarkiv
 • Formidlingsarbeid ved museet
 • Andre forefallende arbeidsoppgaver i samråd med museets ledelse

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i historie
 • Kjennskap til arkivering og arkivsystemer
 • Ønskelig med erfaring med digitale kataloger (Primus, Asta, FotoStation)
 • Kjennskap til Svalbards kulturhistorie
 • Evnen til å tenke helhetlig og samarbeide godt med andre
 • Kreativ og utviklingsorientert innstilling
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Betingelser:

 • 100 % fast stilling etter gjennomført prøvetid
 • Arbeidssted er Longyearbyen
 • Svalbard museum følger tariffavtalen for Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingen lønnes avhengig av kompetanse og erfaring som rådgiver/seniorrådgiver, lønnstrinn 56–67 (kr. 507 600-626 100)
 • Delvis subsidiert bolig tilpasset familiesituasjon
 • Betalt reise i forbindelse med til- og fratredelse
 • Flyttetilskudd etter nærmere avtale
 • Søknadsfrist 24.4.22. Søknadsbrev med kortfattet CV sendes til soknad@svalbardmuseum.no
 • Kontakt direktør Eystein Markusson for nærmere informasjon,
  telefon +47 450 35 418 eller epost: eystein.markusson@svalbardmuseum.no