Stillingsutlysning: Doktorgradsstipendiat i havets kulturhistorie/maritim kulturarv og historiebruk ved UiS

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i historie med spesialisering innen havets kulturhistorie eller maritim kulturarv og historiebruk. 

Forskningstema for stillingen er menneskers relasjon til havet. PhD-prosjektet skal være innen miljøhistorie, kunnskapshistorie, museologi, kulturarvstudier og/eller historiebruk. Innenfor disse rammene er stillingen åpen for ulike temaer, f. eks:

  • maritime museers historie og/eller maritim museumspraksis i dag
  • maritim kulturarv, kystkultur og politikk
  • historier om omstilling i en maritim kontekst
  • historier om maritim kunnskap og uvitenhet

Faggruppen Historie ved UiS omfatter forskere i en rekke felt, og med spesiell vekt på miljøhistorie, historiebruk og historiedidaktikk. PhD-kandidaten vil være en del av forskergruppen «Blå humaniora og grønt medborgerskap i utdanning og museum». Kandidaten vil også være tilknyttet The Greenhouse Center for Environmental Humanities, og har mulighet til å delta i Norwegian Researcher School in Environmental Humanities (NoRS-EH). 

Utlysningen finner du i denne linken.

Søknadsfristen er 21. april 2023.