Stillingsutlysning: Forfatter(e) til bygdebok om middelalderen på Toten

Toten historielag søker forfatter(e) til bygdebok i populærvitenskapelig stil om folks liv fra rundt år 1000 — 1660 på Toten. Hovedfokus vil være på middelalderen med endelig periodisering i samråd med forfatter(e). Engasjementet vil være 2 – 3 årsverk.

For fullstendig stillingsutlysning, klikk her.

Søknadsfrist 1. oktober 2021.

Prosjektets eier er Toten historielag, en stiftelse med formål å fremme interessen for museumsdrift og formidling av lokalhistorie i distriktet. Historielaget dekker kommunene Vestre og Østre Toten. Begge kommuner har vedtatt, og bevilget penger til bygdebokarbeidet. Kommunene er også representert i styringsgruppa for prosjektet.

Historielaget har tidligere gitt ut fem bygdebøker. Bind 1-3 (utgitt 1937 — 68) er tematiske med fokus på geologi og dyrkingsforhold, samfunnsstruktur og kommunale oppgaver som helse og samferdsel, samfunns- og næringsutvikling. Bind 4 og 5 (1984 og 1998) dekker hver sine bygder med fokus på gards- og slektshistorie.

Toten har en rik middelalderhistorie med mange oldsaker fra denne tida. I landskapet ruver to middelalderkirker som fortsatt er i jevnlig bruk. Tidsperioden danner også grunnlag for dagens bosettingsmønster. Ny teknologi avdekker stadig flere gjenstander og spor etter folk fra denne perioden. Selv om middelalderen er nevnt i bøker og artikler tidligere, er den ikke særskilt behandlet, og ikke samlet.

Vi ønsker nå å sette fokus på middelalderen.

Målet med boka er å lage et fundament for framtida som gir kunnskap og forståelse, og skaper røtter og tilhørighet for alle som bor på Toten.

Boka vi ser for oss er rikt illustrert med bilder og illustrasjoner. Den vil vise oss det særegne innad i bygda, og se Toten i relasjon til andre bygder og andre land.

Vi ønsker et engasjement blant innbyggerne og legger opp til en bred og åpen arbeidsprosess. Det legges opp til digital formidling av det løpende arbeidet utad, men også av bakgrunnsstoff og overskuddsmateriale som bokprosessen får fram.

Kvalifikasjoner

· Historiefaglig kompetanse på master/hovedfagsnivå eller tilsvarende

· Erfaring med lignende prosjekter

· God formidlingsevne

· Gode samarbeidsevner

· Gjennomføringsevne. Legg gjerne ved publikasjonsliste.

Vi tilbyr

· Honorar etter avtale og kvalifikasjoner

· Kontrakt med avtalt framdriftsplan og nærmere retningslinjer for gjennomføring

· Kontorplass til disposisjon i Mjøsmuseets lokaler på Kapp Melkefabrikk

· Prosjektleder og redaksjon som bistår i arbeidet

Du finner mer informasjon på historielagets hjemmeside: www.totenhistorielag.no

Spørsmål rettes til prosjektleder Jorun Vang på tlf. +47 934 99 691

Søknad med CV, tekstprøver og referanser sendes til:

Toten historielag

v/prosjektleder Jorun Vang

Sillongenvegen 230

2846 BØVERBRU

post@totenhistorielag.no