Stillingsutlysning: Forsker i historie – Prosjekt bygdebok for Årdal i Hjelmeland kommune

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som bygdebokforfatter/forsker i historie ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Stillingen er ledig for en periode på to år fra 1. august 2022 med mulighet for forlengelse i inntil ett år.

Universitetet har inngått samarbeidsavtale med Hjelmeland kommune om å skrive ny befolkningshistorie om gårder og folk i bygda Årdal. Gårdshistorie skal legges særlig vekt på. I tillegg skal bruks- og familieopplysninger føres fram til nåtid, dvs. ca. 2020.

Det er utarbeidet egen prosjektbeskrivelse for bygdebok-/bosettingsprosjektet for Årdal som setter rammer for oppdraget, og den som ansettes skal samarbeide tett med prosjektleder og rapportere til styringsgruppe bestående av representanter fra UiS og Hjelmeland kommune

Den som ansettes vil ha sitt arbeidssted ved universitetet og være tilknyttet faggruppen i samfunnsfag ved grunnskolelærerutdanningene på instituttet.

Kvalifikasjoner

Du må ha utdanning på ph.d.- eller mastergrads-/hovedfagsnivå innenfor fagområde som historie, etnologi, geografi, sosialantropologi, museumsfag eller andre kultur- og samfunnsfag.

Det vil bli lagt vekt på at du har erfaring fra sjangeren bygdebok/ bosettingshistorie, og videre relevant yrkeserfaring som museumspedagog, lærer og/eller forfatter. Det er ønskelig med kjennskap til aktuelle arkivkilder og kildeserier som folketellinger, kirkebøker, grunnbøker etc. Ferdighet med å lese gotisk håndskrift vil være en fordel.

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din forfatter- og forskningvirksomhet. 

Du må beherske norsk ved ansettelse. Da bokverket skal utgis på nynorsk må du dokumentere god nynorsk skriveferdighet.

Videre legges det vekt på at du har:

  • erfaring fra samarbeid med arbeidsliv
  • evne til å bygge og ivareta faglige nettverk
  • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet
  • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
  • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
  • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.400, kode 1109, kr 630.000 – 715.000 bto pr år eller kode 1108, kr 563.000  – 626.000 bto pr år, avhengig av kompetanse. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
  • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
  • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til prosjektleder, professor Nils Olav Østrem, tlf. 93235371, e-post: nils.o.ostrem@uis.no eller til instituttleder Lars Rune Waage, tlf: 51833474, e-post: lars.r.waage@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf: 51833545, e-post: grete.marnburg@uis.no.

For å lese den fulle stillingsannonsen og søke på stillingen, besøk: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/223730/forsker-i-historie-prosjekt-bygdebok-for-aardal-i-hjelmeland-kommune

Søknadsfrist: 9. mai 2022.