Stillingsutlysning: Seniorrådgiver i Arkivverket

Om stillingen

Arkivverket er i ferd med å bli en av Norges største dataforvaltere og skal sikre nasjonens hukommelse.  Arkiv og dokumentasjonsforvaltning er et av de områdene som blir påvirket mest av digitaliseringen av samfunnet. Arkivverket er derfor i en spennende omstilling.

Arbeidet med bevaringsvurderinger av informasjon i digitale økosystem, i grenselandet mellom arkivhensyn og personvern, er noe av det mest komplekse og utfordrende vi jobber med. Vi søker en engasjert medarbeider som kan være med å utvikle vår fagkompetanse knyttet til hvilke deler av dagens dokumentasjon og data som skal utgjøre morgendagens kilder og har forståelse for informasjonsforvaltning i offentlig sektor.

Du vil jobbe i et team som har spesielt ansvar for bevaringsvurdering i offentlig forvaltning. Din kontaktflate utad vil være offentlig forvaltning og bevaringsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Vi ser etter

Vi leter etter deg som har forståelse for de prosessene som ligger til grunn for hvordan virksomheter forvalter sin dokumentasjon i dag og i fremtiden.

Du vil arbeide i seksjon Bevaringsvurdering og privatarkiv i Arkivverket. Seksjonen består av dyktige medarbeidere med fagkompetanse på historie, samfunnsutvikling og arkiv.

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Være bindeledd mellom forvaltningen, arkivsektoren og Arkivverket
 • Utredende saksbehandling og delta i arbeid med høringsuttalelser, veiledning og regelverksutvikling knyttet til bevaring og sletting/kassasjon
 • Delta i utvikling av metodikk for å fange, beskrive og vurdere informasjon som skapes digitalt
 • Sikre utvikling av standarder for bevaring og sletting/kassasjon nasjonalt og internasjonalt.
 • Bidra i utviklingsprosjekt i og utenfor Arkivverket

Vi ser etter deg som har

 • Utdanning på masternivå innen arkiv- og dokumentasjonsfag, samfunnsfag, informasjonsvitenskap, rettsvitenskap eller humaniora
 • Interesse for dokumentasjonsforvaltning og bruk av dokumentasjon som kilde
 • Interesse for teknologisk endring og hvordan det påvirker vårt arbeid med å sikre helhetlig samfunnsdokumentasjon
 • Relevant erfaringsbakgrunn
 • Evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Vi ønsker at du i tillegg har følgende egenskaper:

 • Nettverksbygger og en god ambassadør utad for Arkivverket
 • Stor samarbeids- og gjennomføringsevne
 • Liker å dele kunnskap og kompetanse

Vi tilbyr

Som ansatt får du gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse. Vi kan tilby faglig utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon som er i stor utvikling, mulighet til å trene i arbeidstiden og fleksibel arbeidstid.

Seksjonen blir ledet fra Stavanger. Den ledige stillingen vil ha arbeidssted i Stavanger eller i Oslo.

Lønn etter avtale.

Til informasjon

Vi søker etter de beste hodene uavhengig av kulturell bakgrunn, alder eller funksjonsevne. Har du behov for tilrettelegging, ta gjerne kontakt med HR@arkivverket.no om du har spørsmål om dette.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf offentlighetsloven § 25. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Søknadsfristen er 10. januar 2021.

Om Arkivverket

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Vi skal både veilede arkivskapere og tilgjengeliggjøre Norgeshistorien for publikum. Vi er nasjonens hukommelse og nåtidens arkivvoktere.

For fullstendig stillingsutlysning og søke på stillingen, gå til: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/197039/seniorraadgiver

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *