Stillingsutlysning: Stedsansvarlig til Ringerikes museum

Etter nesten 30 år blir vår nåværende stedsansvarlig pensjonist, og vi søker hans etterfølger. Vi søker etter deg som vil være med å utvikle Ringerikes museum, og som har ambisjoner både på egne vegne og museets vegne.

Hovedoppgaven vil være daglig drift av museet, herunder planlegging og gjennomføring av arrangement og sesong, samt ansvar for utarbeidelse og gjennomføring av skoleopplegg, utstillingsarbeid og formidling. Stillingen omfatter også ansvar for museets samlinger, registrering av gjenstander og formidling av samlingen. Vi ønsker på sikt å legge til rette for forskning, og det er derfor ønskelig med forskerkompetanse på doktorgradsnivå, eller at man er villig til å ta en doktorgrad.

Det må påregnes noe arbeid på kveldstid og i helger i forbindelse med arrangement. Søkere må også være fleksible i forbindelse med intensive arbeidsperioder.

Arbeidssted er hovedsakelig Ringerikes museum, men som stedsansvarlig vil du også inngå i tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelingene på Ringerike og i Buskerudmuseet for øvrig. 

For å lese full stillingsannonse og søke på stillingen, trykk her.

Søknadsfrist er 22. oktober 2021.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av Ringerikes museum
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av aktiviteter
 • Skrive relevante fagartikler med bakgrunn i museets profil
 • Utvikle museet i tråd med Buskerudmuseets strategi og handlingsplan
 • Markedsføring, salg og synliggjøring av Ringerikes museum

Kvalifikasjoner og erfaring

 • Relevant utdanning på masternivå eller høyere, primært innenfor historie
 • Forskningsrelatert erfaring er ønskelig
 • God økonomiforståelse
 • God kjennskap til registrering i Primus og håndtering av gjenstander
 • Erfaring med formidling
 • Erfaring med utstillingsarbeid fra museer eller kulturinstitusjoner er en fordel
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gode engelsk-kunnskaper muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B, og tilgang på bil, er en forutsetning

Vi søker deg som

 • Er utviklingsorientert både på vegne av museet og deg selv
 • Kan jobbe målrettet og selvstendig, og har evnen til å samarbeide og motivere
 • Er fleksibel, løsningsorientert, kreativ og praktisk anlagt
 • Er strukturert og ansvarsfull, samt har god gjennomføringsevne
 • Kan planlegge og tilrettelegge både egen og andres arbeidshverdag
 • Er åpen og inkluderende og liker å snakke i både små og store forsamlinger
 • Kan bidra til et godt samarbeidsklima og arbeidsmiljø både internt og eksternt

Vi kan tilby

 • Dyktige kollegaer i et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Generelt

Tiltredelse medio februar/tidlig mars etter avtale. Stillingen rapporterer til seksjonsleder.

Spørsmål om stillingen?

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Emma Nielsen på telefon: 321 41 070/901 42 023.

Om arbeidsgiveren

Buskerudmuseet er en konsolidert museumsstiftelse med 13 avdelinger og 19 besøkssteder spredd fra Dagali til Kongsberg. Som et av de største museene i Viken har vi ca. 60 fast ansatte, og forvalter blant annet 244 kulturhistoriske bygninger, ca. 270.000 foto og 140.000 gjenstander. Blant våre andre museumsanlegg kan nevnes Lågdalsmuseet i Kongsberg, Fossesholm herregård i Vestfossen, Krøderbanen, Kunstnerhjemmene til Th. Kittelsen og Chr. Skredsvig i Sigdal, Hallingdal museum og Veien kulturminnepark i Hønefoss.

Ringerikes museum ligger praktfullt til på Norderhov prestegård, en staselig bygning med røtter tilbake til første halvdel av 1600-tallet. Som et kulturhistorisk museum for Hole og Ringerike formidles hovedsakelig lokal historie fra 1500-tallet og frem til i dag. Museet har en betydelig kunst- og kulturhistorisk gjenstandssamling fra distriktet, ikke minst knyttet til eventyrsamlerne Jørgen Moe og Peter Christen Asbjørnsen.