Stillingsutlysning: Stipendiat – historie og innovasjon (HVL)

Høgskulen på Vestlandet har ledig stilling som stipendiat i historie.

Stillinga er knytt til det overordna temaet «Samfunnsmessige og menneskelege konsekvensar av innovasjon».

Moglege tema for PhD-prosjektet kan vere (men er ikkje avgrensa til):

  • Komplekse, langsiktige konsekvensar av innovasjon for menneske og samfunn
  • Tilhøvet mellom teknologisk endring, fridom, og medbestemming
  • Vekselverknadar mellom innovasjon, folkeleg engasjement eller motstand, og politisk regulering
  • Om ansvarleg innovasjon er mogeleg med tanke på uføreseielege verknader og kontingens
  • Rettferdiggjering av innovasjon

PhD-prosjektet vil vere tilknytt fagmiljøet i historie ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, og kandidaten er venta å søke opptak til doktorgradsprogrammet Ansvarlig innovasjon og regional utvikling (RESINNREG).

Les meir om stillinga og send søknad her.

Søknadsfristen er 1. juni 2023.