Stillingsutlysning: Tre forskerstillinger ved HL-senteret – Holocaust i Norge

Vil du bidra til å styrke kunnskapen om Holocaust i Norge?

HL-senteret lyser ut tre forskerstillinger innenfor fagfeltet Holocaust i Norge: Én fast stilling og to engasjementer knyttet til bokprosjekter.

Holocaust i Norge har de siste tiårene blitt viet større oppmerksomhet i offentlig samtale og som vitenskapelig forskningsfelt. Samtidig er fagfeltet ungt i norsk sammenheng, og det er stort behov for videre forskning for å utvide kunnskapen om denne delen av norsk historie. HL-senteret vil igangsette ulike forskningsprosjekter for å bidra til økt kunnskap, og søker forskere som ønsker å utvikle ny forskning og bidra til formidling på feltet.

Les hele utlysningen her: hlsenteret.no

Søknadsfrist er 19. desember.