Stillingsutlysning: Førsteamanuensis i kulturminneforvaltning ved NTNU

Ved Institutt for historiske studier (IHS) ved NTNU lyses det ut en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i kulturminneforvaltning.

Den ledige stillingen vil være én av fem stillinger som, helt eller delvis, er tilknyttet programmene for kulturminneforvaltning. Programmene er relativt nye (bachelorstudium fra 2003 og master fra 2006) og utdanner kandidater til kulturminnefeltet i vid forstand. Det innebærer at programmene kombinerer teoretiske og mer praksisorienterte tematikker fra ulike fagfelt som historie, arkeologi, museologi, forvaltningslære, geografi, arkitektur, kunsthistorie, kulturarvsstudier og minnestudier. Både på bachelor- og masternivå blir tverrfaglige og tverrfakultære emnestudier kombinert med hospiterings- og praksisperioder. NTNU satser sterkt på nye undervisnings- og vurderingsformer, og på kulturminneforvaltning er alternative og praksisnære lærings- og evalueringsformer en integrert del både på bachelor- og masternivå.

For mer informasjon om stillingen og søknadsprosessen, se: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/157358/foersteamanuensis-i-kulturminneforvaltning.

Søknadsfrist: 20. oktober 2018

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *