Manuslokking: Tidsskriftet Arbeiderhistorie

Redaksjonen i Arbeiderhistorie etterlyser vitenskapelige artikler til tidsskriftets neste utgave som vil komme i mars 2023. Vi ønsker gjerne tekster som peker ut nye veier og temaer innen saksfeltet arbeiderhistorie: historiske og kildebaserte analyser som kan kaste lys over samtidens aktuelle spørsmål og debatt, som for eksempel politisk polarisering, migrasjon, nasjonalisme og identitetspolitikk. Utover dette er bidrag om andre emner med forbindelse til norsk eller internasjonal arbeiderhistorie selvfølgelig velkomne.

De norske historiedager i juni 2022 problematiserer om endringsmønstre i historiefaget og samfunnet for øvrig kan forstås som uttrykk for fragmentering. I tråd med det spør vi: hva er arbeiderhistoriens rolle og funksjon i en fragmentert tid? Vi vil gjerne også ha artikler rundt disse problemstillingene og vi tar sikte på å samle interesserte til en egen arbeiderhistoriesesjon under historiedagene.

Kun tekster på skandinaviske språk blir publisert.

Forslag til artikler sendes til redaksjonen på post@arbark.no innen 14. februar 2022. Redaksjonen vil gå gjennom forslagene og gi tilbakemelding til forfatterne. Vi planlegger et eget forfatterseminar våren 2022.

Arbeiderhistorie utgis av Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og er godkjent vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Alle vitenskapelige artikler går igjennom en anonym, ekstern fagfellevurdering, i tillegg til en intern redaksjonell vurdering. Artiklene blir publisert både i bokform og som en fritt tilgjengelig elektronisk publikasjon på Universitetsforlagets tidsskriftportal Idunn. Arbeiderhistorie krever ingen forfatterbetaling for Open Access-publisering.