Oppdragshistorisk nettverk

Oppdragshistorikere som arbeider frilans har ikke institusjonelle nettverk i ryggen, og er derfor mer sårbare enn institusjonshistorikere. En av ambisjonene for HIFO er at organisasjonen skal utgjøre et nettverk som til en viss grad kan avhjelpe mangelen på institusjonell tilhørighet. Gjennom våre publikasjoner og arrangementer, lokalt og nasjonalt, får medlemmene tilgang til sosial og faglig kontakt innenfor et stort nettverk av historikere med ulik spesialisering.

For å styrke kontakten mellom HIFOs medlemmer som helt eller delvis livnærer seg som frilansere og oppdragshistorikere ble det i 2016 tatt initiativ til opprettelsen av et oppdragshistorisk nettverk. Ambisjonen med nettverket er å skape et forum for erfaringsdeling og et fellesskap som bidrar til å øke deltakernes kompetanse som selvstendig næringsdrivende og som oppdragshistorikere.

Nettverkets første samling finner sted under Norske historiedager i 2017. Meld deg på nettverket ved å sende en e-post til oppdragsnettverk@hifo.no