Lokalhistorisk mastergradsstipend

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket minner om sin studentstipendordning for lokalhistorisk forskning, med søknadsfrist 22. november 2021.
Stipendet er på 15 000 kroner, og tildeles mastergradsstudenter som skriver om lokalhistorisk relevante emner innenfor historie eller tilgrensende fag.
Formålet med stipendet er å stimulere til økt interesse for lokalhistorie som fagfelt og bidra til mer lokalhistorisk forskning. Stipendkomiteen legger vekt på at mastergradsarbeidet må ha nyskapende kvalitet. Søkeren må lage en prosjektskisse som viser at prosjektet har faglig kvalitet, og at det er realistisk gjennomførbart. Søkeren må kunne dokumentere faglig dyktighet (eventuelle tidligere arbeid, karakterer, uttalelse fra veileder osv.). Etter avsluttet eksamen er stipendiaten forpliktet til å skrive en artikkel med utgangspunkt i oppgaven. Denne artikkelen kan vurderes for et egnet vitenskapelig tidsskrift (fortrinnsvis Heimen) .
Nærmere opplysninger om stipendet og søknadskriteriene finner dere her:

https://www.nb.no/forskning/lokalhistorie/mastergradsstipend/