Framtidens historie

Vi kan ikke la samtidens nytteforståelse være eneste premiss for historieundervisningen. Kronikk av Eirinn Larsen, Ruth Hemstad og Marthe Hommerstad, publisert i Klassekampen 26.09.2018.

Herrenes historie, igjen?

Historiefaget er fortsatt et fag for menn, av menn og om menn. 29 kvinnelige historikere har signert oppropet i Historikeren om bedre kjønnsbalanse i historiefaget. Les oppropet her!