Er du masterstudent i historie? Da kan du bli medlem av Den norske historiske forening!

Den norske historiske forening (HIFO) er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Foreningen har medlemskapskrav om mastergrad eller tilsvarende i historie, men vi har studentmedlemskap for masterstudenter.

Som medlem i HIFO får du innsikt i fagmiljøet på historie, blir oppdatert på ny forskning og du blir invitert til lokale arrangementer av ditt lokallag.

Medlemmer mottar Historisk tidsskrift og HIFOs medlemsblad Historikeren fire ganger i året, og blir medlem av HIFOs e-postliste hvor man mottar informasjon om relevante seminarer, konferanser og ledige stillinger innenfor fagmiljøet, særlig innenfor universitets- og høyskolesektoren (deriblant stipendiatstillinger).

HIFO deler hvert år ut reisestipender hvor studentmedlemmer også har mulighet til å søke, samt at vi utdeler HIFOs Fritt Ord-stipend, som er et publiseringsstipend til nyuteksaminerte mastergradskandidater i historie.

HIFO har også en skoleseksjon hvor historielærere kan delta på seminarer som gir faglig påfyll og som bidrar til å øke historielæreres tilknytning til fagmiljøet.

Vanlig studentmedlemskap koster kr. 380,- i året, men du kan nå bli medlem ut 2017 og motta Historikeren (ikke HT) for kun kr. 100,-.

 

Ønsker du å melde deg inn eller har du spørsmål om HIFO, ta kontakt med vår sekretær eller fyll ut dette skjemaet.

E-post: post@hifo.no
Telefon: 924 95 152
Hjemmeside: www.hifo.no