Seks foredrag mot samtidens historieløshet

Seks foredrag mot samtidens historieløshet

Hvordan ble verden slik den ser ut i dag? I en foredragsserie på Nasjonalbiblioteket i høst trekker professor Terje Tvedt opp noen lange og sentrale linjer i verdenshistorien, og leder oss gjennom oldtidssivilisasjonene for 5000 år siden, via korstog og oppdagelser fram til den moderne verdens begynnelse og helt opp til vår egen tid.

30.10 | Begynnelsen: de første sivilisasjonene
06.11 | Da Kina og muslimske imperier dominerte, og om amerikanske sivilisasjoner som forsvant
13.11 | Den moderne verdens framvekst. En ny forklaring på hvorfor England «vant» og ikke Kina eller det osmanske riket
20.11 | Europeisk kolonialisme: en enarmet banditt som aldri ga, eller en bærer av sivilisasjon?
27.11 | USAs århundre, det internasjonale bistandssystemet og Kinas framvekst som global aktør
04.12 | Er verden på vei mot stupet? Om dommedagsprofetier og et økologisk perspektiv på historien

 Foredragsserien presenteres av Universitetet i Bergen og Nasjonalbiblioteket.


30. oktober

Onsdag | kl. 19.00–20.30

Begynnelsen: De første sivilisasjonene

Terje Tvedt om verdenshistoriens lange linjer

De første sivilisasjonene oppsto i Midtøsten og Asia for ca. 5000 år siden. Hvorfor vokste de fram langs elvebredder i dagens Irak, Pakistan og Egypt? Og hvorfor kollapset flere av disse sivilisasjonene, for så å forsvinne ut av historien? Hva kan de fortelle vår samtid?

 I en serie på seks foredrag mot samtidens historieløshet trekker professor Terje Tvedt opp lange og sentrale linjer i verdenshistorien, og leder oss gjennom oldtidssivilisasjonene for 5000 år siden, via korstog og oppdagelser fram til den moderne verdens begynnelse og helt opp til vår egen tid. Tvedt står bak flere bestselgende bøker og har mottatt både Norges forskningsråds formidlingspris og Fritt Ord-prisen.
Arr.: Universitetet i Bergen og Nasjonalbiblioteket


6. november

Onsdag | kl. 19.00–20.30

Da Kina og muslimske imperier dominerte

Terje Tvedt om verdenshistoriens lange linjer

Hvordan var maktforholdene i verden før Columbus’ epokegjørende ferd og «de store oppdagelsene» rundt 1500? Hva kjennetegnet det kinesiske Ming-dynastiet og de muslimske imperiene som vokste fram fra og med 600-tallet? Og hva skjedde med de storslåtte Maya- og Inka-sivilisasjonene?

I en serie på seks foredrag mot samtidens historieløshet trekker professor Terje Tvedt opp lange og sentrale linjer i verdenshistorien, og leder oss gjennom oldtidssivilisasjonene for 5000 år siden, via korstog og oppdagelser fram til den moderne verdens begynnelse og helt opp til vår egen tid. Tvedt står bak flere bestselgende bøker og har mottatt både Norges forskningsråds formidlingspris og Fritt Ord-prisen.
Arr.: Universitetet i Bergen og Nasjonalbiblioteket


13. november

Onsdag | kl. 19.00–20.30

Den moderne verdens framvekst

Terje Tvedt om verdenshistoriens lange linjer

Hva skjedde da den industrielle æra erstattet jordbrukssivilisasjonenes dominans? Hvorfor var det Vest-Europa som tok makten og kunne spre kapitalisme til hele verden? Og ikke Kina eller det osmanske riket? I dette foredraget presenteres en ny forklaring på den moderne verdens framvekst.

I en serie på seks foredrag mot samtidens historieløshet trekker professor Terje Tvedt opp lange og sentrale linjer i verdenshistorien, og leder oss gjennom oldtidssivilisasjonene for 5000 år siden, via korstog og oppdagelser fram til den moderne verdens begynnelse og helt opp til vår egen tid. Tvedt står bak flere bestselgende bøker og har mottatt både Norges forskningsråds formidlingspris og Fritt Ord-prisen.
Arr.: Universitetet i Bergen og Nasjonalbiblioteket


20. november

Onsdag | kl. 19.00–20.30

Europeisk kolonialisme

Terje Tvedt om verdenshistoriens lange linjer

Et av de mest debatterte temaene i vår tid er vurderingen av det europeiske kolonisystemet. På den ene siden er kolonialistene blitt sett som sivilisasjonsbærere og som utviklere av tilbakeliggende folkeslag. På den andre siden har de fått rollen som enarmede banditter, utbyttere som bare tok og aldri ga. Er det mulig å komme til en mer nyansert forståelse?

I en serie på seks foredrag mot samtidens historieløshet trekker professor Terje Tvedt opp lange og sentrale linjer i verdenshistorien, og leder oss gjennom oldtidssivilisasjonene for 5000 år siden, via korstog og oppdagelser fram til den moderne verdens begynnelse og helt opp til vår egen tid. Tvedt står bak flere bestselgende bøker og har mottatt både Norges forskningsråds formidlingspris og Fritt Ord-prisen.
Arr.: Universitetet i Bergen og Nasjonalbiblioteket


27. november

Onsdag | kl. 19.00–20.30

USAs århundre

Terje Tvedt om verdenshistoriens lange linjer

På 1900-tallet flyttet verdens tyngdepunkt seg til Amerika, og tidvis i konkurranse med Sovjetunionen ble USA den ledende stormakt – en supermakt. Det internasjonale bistandssystemet under USAs ledelse skulle erstatte kolonialismen, og bringe den «underutviklede» del av verden inn i moderniteten. Mot slutten av århundret vokste Kina på nytt fram som en global aktør. Hvordan bør denne utviklingen forstås?

I en serie på seks foredrag mot samtidens historieløshet trekker professor Terje Tvedt opp lange og sentrale linjer i verdenshistorien, og leder oss gjennom oldtidssivilisasjonene for 5000 år siden, via korstog og oppdagelser fram til den moderne verdens begynnelse og helt opp til vår egen tid. Tvedt står bak flere bestselgende bøker og har mottatt både Norges forskningsråds formidlingspris og Fritt Ord-prisen.
Arr.: Universitetet i Bergen og Nasjonalbiblioteket


4. desember

Onsdag | kl. 19.00–20.30

Er verden på vei mot stupet?

Terje Tvedt om verdenshistoriens lange linjer

Dommedagsprofetier og ideer om at sivilisasjoner står foran undergangen er ikke noe nytt i menneskehetens historie. Helt siden jordbruksrevolusjonen for nesten ti tusen år siden har menneskets forhold til ressursgrunnlaget endret naturen og formet samfunnet og idéhistorien. Hvordan kan de lange linjers økologihistorie kaste lys over dagens klimaspørsmål?

I en serie på seks foredrag mot samtidens historieløshet trekker professor Terje Tvedt opp lange og sentrale linjer i verdenshistorien, og leder oss gjennom oldtidssivilisasjonene for 5000 år siden, via korstog og oppdagelser fram til den moderne verdens begynnelse og helt opp til vår egen tid. Tvedt står bak flere bestselgende bøker og har mottatt både Norges forskningsråds formidlingspris og Fritt Ord-prisen.
Arr.: Universitetet i Bergen og Nasjonalbiblioteket

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *