Stillingsutlysning: Postdoktor ved UiO

Kulturhistorisk museum (UiO) har ledig stilling som postdoktor for en periode på 2,5 år tilknyttet prosjektet «Historizicing Intelligence: Tests, Metrics and the Shaping of Contemporary Society», med oppstart i oktober/november 2021. Søknadsfrist: 31. juli 2021.

Se utlysningen her:

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/203544/postdoktor

Forskningsprosjektets overordnede mål er å belyse samspillet mellom sosiale, kulturelle og vitenskapelige aspekter ved utviklingen av intelligenstesting i Norge fra ca. 1900 frem til i dag. Stillingen er viet en  arbeidspakke som tar for seg utvikling og bruk av de mest brukte IQ-testene fra 1990 til i dag. Fokus er særlig rettet mot testenes funksjon som vitenskapelige og teknologiske verktøy for diagnostisering av psykisk utviklingshemming. Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor et historisk og/eller samfunnsvitenskapelig fagområde som er relevant for prosjektet.

For mer informasjon: Se utlysningen eller henvend deg til førsteamanuensis Jon Røyne Kyllingstad, tlf: 48 22 82 53, e-post: j.r.kyllingstad@khm.uio.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *