Årsmøte 2017

Årsmøtet for 2017 ble avholdt under Norske historiedager i Trondheim, 23.-25. juni 2017.

Tid: Fredag 23. juni, kl. 17.15–18.15
Sted: NTNU Dragvoll (D11)

Sakspapirer:

Saksliste årsmøte 2017
Sak 2. Årsmelding HIFO 2016-2017
Sak 3. Arbeidsplan for styret 2017-2018
Sak 4 og 5. Rekneskap 2016 med budsjett 2017–2018
Revisorrapport HIFO 2016
Sak 6. Vedtak HT og åpen tilgang

Sak 8. HIFO valgkomité innstilling 2017
Sak 8. Styrets forslag til valgkomité 2017-2018

Referat årsmøte HIFO 2017