Utlysning: Mastergradsstipend i sjøfartshistorie

Bergens Sjøfartsmuseum ved Museum Vest og Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond utlyser et stipend til mastergradsstudenter i historie som velger emner innenfor norsk eller internasjonal sjøfartshistorie.
Søknadsfrist: 1. oktober 2019

Fra HTs arkiver – HIFO150

I jubileumsåret vil historikere fra hele landet hver måned presentere artikler fra Historisk tidsskrifts tidligere årganger. I juni har Nils Olav Østrem valgt sin favoritt, på vegne av HIFO Rogaland.

Leder: Historikeren 2/2019

Avtroppende leder Marthe Hommerstad kommenterer sin tid som styreleder i HIFO og hvilke utfordringer organisasjonen har stått og står ovenfor, i siste utgave av Historikeren.