HIFO er organisasjonen for historikere i Norge

Vi arbeider for historieforskningens og historiefagets plass i samfunnet.Aktuelt

 • Manuslokking: Tidsskriftet Arbeiderhistorie
  Redaksjonen i Arbeiderhistorie søkjer etter vitskaplege artiklar til den neste utgåva som vil kome i mars 2024. Frist for å sende inn forslag til artikkel er 12. februar 2023.
 • Lokalhistorisk mastergradsstipend
  Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket minner om sin studentstipendordning for lokalhistorisk forskning, med søknadsfrist 22. november 2022. Stipendet er på 15 000 kroner, og tildeles mastergradsstudenter som skriver om lokalhistorisk relevante emner innenfor historie eller tilgrensende fag. Stipendkomiteen legger vekt på at mastergradsarbeidet må ha nyskapende kvalitet ved tildeling. Etter avsluttet eksamen er stipendiaten… Fortsett å lese Lokalhistorisk mastergradsstipend
 • Agderseminaret 2022
  Agderseminaret 2022 arrangeres 24. og 25. november på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Seminaret har fått temaet «Vi» og «de andre» – Fiendebilder og utenforskap på Agder, ca. 1850 til i dag. Agderseminaret arrangeres av Forskernettverk Agder, som ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket… Fortsett å lese Agderseminaret 2022
 • Den norske historiske forening (HIFO) søker nye sekretærer!
  HIFO søker nye sekretærer! Søknadsfristen er 20. oktober 2022.
 • Stillingsutlysning: Fartøyvernkonsulent, vikariat
  Det er ledig en allsidig og spennende stilling som kulturminnekonsulent i ett år. Arbeidet er knyttet til arbeid på fartøy som er vernet av Riksantikvaren og til vårt Teknisk-Industrielle Kulturminne. Søknadsfristen er 28. september.

Se mer i arkivet