HIFO er organisasjonen for historikere i Norge

Vi arbeider for historieforskningens og historiefagets plass i samfunnet.


Aktuelt: HIFOs Fritt Ord-stipend er nå åpen for søknader!


Aktuelt

 • Stillingsutlysning: Fire doktorgradsstipendiater ved UiO
  IAKH ved Universitetet i Oslo lyser ut fire doktorgradsstipendiater tilknyttet forskjellige forskergrupper ved instituttet: Materialities Critical Historiography Demokrati, frihet og grenser Norsk og internasjonal samtidshistorie Samtlige stillinger har søknadsfrist 28. februar. For mer informasjon og søke på stillingene, besøk: Materialities: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/215702/doctoral-research-fellowship-sko-1017-in-archaeology-at-the-department-of-archaeology-conservation-and-history Critical Historiography: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/215694/doctoral-research-fellowship-sko-1017-at-the-department-of-archaeology-conservation-and-history Demokrati, frihet og grenser: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215651/doktorgradsstipendiat-tilknyttet-forskergruppa-demokrati-frihet-og-grenser Norsk og internasjonal samtidshistorie: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215663/doktorgradsstipendiat-tilknyttet-forskergruppa-norsk-og-internasjonal-samtidshistorie
 • Norske historiedager 2022
  Påmelding Vi ønsker å motta påmelding både av hele sesjoner og frie presentasjoner. Begge formene for påmelding skjer ved innsending av ett samlet dokument til følgende epostadresse: callforpapers@hifo.no. Presentasjoner kan holdes på et skandinavisk språk eller på engelsk. Frist for påmelding av sesjoner eller frie presentasjoner: 1. mars 2022. Informasjon om øvrig påmelding vil bli… Fortsett å lese Norske historiedager 2022
 • Norske historiedager 2022
  Hovedtema: Fragmenter og fragmentering De siste årene har ulike endringsmønstre i samfunnet fått stor oppmerksomhet. Vi lever i en tid med klimaendringer, massemigrasjon, fornyet stormaktsrivalisering, nasjonalisme, falske nyheter og nye medier, identitetspolitikk og politisk endring. Samtidig er historiefaget internasjonalt i endring. I historiefaget faller big data, den globale historieskrivingen, en materiell filologisk vending og multiperspektivet… Fortsett å lese Norske historiedager 2022
 • Manuslokking: Tidsskriftet Arbeiderhistorie
  Redaksjonen i Arbeiderhistorie etterlyser vitenskapelige artikler til tidsskriftets neste utgave som vil komme i mars 2023. Frist for innsendelse er 14. februar 2022.
 • Norwegian History Days 2022

Se mer i arkivet