Om HIFO

Den norske historiske forening (HIFO) ble stiftet i 1869.

HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og representerer det samlede nasjonale fagmiljø for historikere. Foreningen arbeider for å fremme historieforskning og for å styrke historiefaget, både i skoleverket, i høyere utdanning og i offentligheten.

Blant HIFOs medlemmer er historikere tilknyttet skoleverket, universiteter, høyskoler, offentlige og private forskningsinstitusjoner, arkiver, museer, biblioteker og ulike nivåer i forvaltningen, samt oppdragsforskere.

HIFO utgir Historisk tidsskrift og medlemsbladet Historikeren. Foreningen arrangerer Norske historiedager årlig, og deler ut flere priser og stipender. HIFO er organisert i ti lokallag, har en egen skoleseksjon, og har et særlig fokus på oppdragshistorikere. HIFO representerer norske historikere i Den internasjonale historikerorganisasjonen – Comité international des sciences historiques (CISH/ICHS) og Den nordiske historikerkomitee (Nordic History Studies NHS).